Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2000)

ISO 9000 Nedir? : Organizasyonların kalite yönetim sisteminin kurulması konusunda rehberlik eden ve ISO (International Organization for standardizasyon) tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir?: Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2000 Nedir?: ISO 9000 Standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2000 versiyonu).

ISO 9001’in Yararları : Eski adıyla ISO 9000 yeni adıyla ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin bir organizasyon içinde uygulamaya alınmasının sayısız faydaları vardır.Bu faydaları genel olarak aşağıdaki gibi başlıklandırabiliriz :

 • İşletmenin piyasa içinde itibarının ve güveninin artmasını sağlar,prestij sağlar.Bu da pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini arttırır.
 • Firmaların kurumsallaşmasında ilk adım olarak öncülük eder ve kurumsal yapının oluşturulmasını sağlar.
 • Firma içinde uygulanan bütün faaliyetleri dokümantasyon içinde toparlar ve bu sayede her hangi bir kişinin ilgili departman veya ilgili işten ayrılması sonunda,yerine gelecek personelin uyum sürecini azaltır.
 • • İşletme faaliyetleri kişilere bağlı olmaktan çıkıp sistematik bir döngü içerinde yürüyen faaliyetler zinciri haline gelir. İşletmeleri çalışanlara ve kişilere bağımlı olmaktan çıkarır.
 • • Hata ve fire oranlarının,üretim maliyetlerinin düşürülmesinin sağlar,
 • • İhracat işlemlerinde,kamu veya taşeron ihalelerinde istenilen bir belge olduğu için ticari avantajlar sağlar.
 • • Girdi,Üretim ve son kontrol işlemlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlar ve bu sayede ürün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • • Çalışanlar üzerinde kalite ve müşteri memnuniyeti bilincinde artış sağlar,
 • • İşletme içi organizasyon şeması,yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
 • • Kayıtların düzenli tutulmasını ve geçmişe dönük verilerin daha kolay belirlenmesini sağlar.
 • • İstatiksel analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesini sağlar.
 • Yurtdışında yapılan yine aynı araştırmaya göre ISO 9000 bu firmalara piyasa açısından neler sağladı diye baktığımızda ISO 9000’in ;
 • •%33.5’unda kalite anlayışını geliştirdiği,
 • •%26.6’sında müşteri tatminini arttırdığı,
 • •%21.5’unda rekabet avantajı sağladığını gözlemleyebiliyoruz.
 • Ülkemizde yapılan aynı araştırmaya göre kuruluşlar ISO 9000’den;
 • •%49’u firmadaki kalite bilincini arttırmasını,
 • •%35’i firmadaki kalite sisteminin standardizasyon sağlamasını,
 • •%11’inde satış/ihracatı arttırmasını beklenmektedir.

Tekirdag,Çorlu