BRC Belgelendirme

BRC İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard), İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu bir standarttır. İki yıllık bir çalışma sonunda, Ekim 1998’ de BRC- Global Standart-Food adı altında gıda, müşteri ürünleri ve ambalaj malzemeleri için gerekli şartları içeren bir standart olarak yayımlanmıştır.

İngiliz perakende gıda pazarı incelendiğinde %38ini perakendeci markalarının (Retailer Brands) oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu ürünler kalite açısından markalı ürünlerden aşağı kalmamakla beraber fiyat açısından tüketiciye cazip gelebilmektedir. Bununla birlikte yiyecek satışlarının %60ının da 5 büyük perakendeci tarafından yapıldığı göz önüne alınırsa bu firmaların kalite, fiyat ve yenilikler konularında nasıl agresif bir rekabet içinde oldukları anlaşılabilir. Bunun sonucunda İngiltere, yurtdışından büyük miktarlarda ürün ve girdi satın almakta ve ürün güvenliğini sağlamak için de BRC Teknik Standartlarının, Kalite Yönetim Sistemlerinin ve diğer spesifik gerekliliklerin uygulanmasını şart koşmaktadır.

Konu ile ilgili BRC Global Standartları yayınlanmadan önce paketleme malzemeleri üreticileri ve tedarikçiler tesislerde hijyen tetkikleri yaparak yürürlükteki yönetmeliklerin gerekliliklerini karşılamaya çalıştılar. Aynı şekilde pek çok perakendeci ve gıda üreticisi de bu işyerlerini denetleyerek buralardaki prosedürlerin kendi gerekliliklerini karşıladığını teyit ettiler. Ancak tüm bu çalışmalar birbirinden kopuktu.

2001 yılında BRC ve IoP birlikte bir teknik standard yayınlayarak hem gıda üreticilerinin hem de perakendecilerin yasal zorunluluklarını karşılamada destek olacak bir doküman hazırladılar. Bu standard sayesinde gıda ürünleri için ambalaj temin eden işletmelere yönelik ortak bir değerlendirme süreci tariflendi ve bu sayede tüketicinin korunması sağlandı. Ambalaj endüstrisinin, kullanılan malzeme, prosesler ve teknolojiler açısından bakıldığında çok farklı uygulamalara sahip olduğu ortadadır. Sektörün profesyonel temsilcisi olarak BRC bu standardın gerekliliklerinin sektörde pratik olarak uygulanabilir olduğunu garanti altına almıştır.

Bu sadece İngiltere’ye ihracat yapacak firmalar için geçerli değildir.Aynı zamanda ülkemizde faaliyet gösteren İngiliz menşeyli gıda firmaları içinde geçerlidir.Dolayısı ile İngiliz menşeyli gıda üreticilerine veya gıda satışı yapan hipermarketlerin tedarikçileri de BRC standardı belgesini almak zorundadır.Bunun en güzel örneği ülkemize gelişi henüz 1-2 yıl olan İngiliz perakende devi ve dünyanın 2. büyük perakende firması Tesco Hipermarketler zincir firmasıdır.Tesco Ege bölgesinde yerel bir firma olan Kipa hipermarketler zincirini satın almıştır ve Türkiye’deki faaliyetlerine TESCO-KİPA olarak devam etmeye başlamıştır.Özellikle Tesco-kipa Ege ve Trakya bölgesi perakendecilik sektöründe büyük bir pazara sahiptir.Yeni hedefleri ise hızla büyüyerek özellikle Marmara ve Akdeniz Bölgesi pazarlarına girmektir.Görüldüğü gibi İngiliz menşeyli dünya devi tesco-kipa hızla büyümektedir ve tedarikçilerinden de BRC belgesini istemektedir.Bu nedenle Tesco-kipa ya ürün satmak isteyen Gıda Üreticileri BRC standardını almak zorundadırlar.

Hedefleri ve Amacı:

BRC’ nin başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır.

BRC – Global Gıda Standardı Sertifikasına sahip olmayı isteyen firmalar; tedarikçi taleplerine uygunluk, gıda güvenliğinin İngiliz tedarikçiler tarafından kabulü, tedarikçi denetim sayısında azalma, ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim, verimli çalışmada gelişim ve rekabetçi pazar yapılanması gibi kazançlar sağlayacaklardır.

BRC'nin Faydaları:

BRC /IoP standardının uygulanması sayesinde içinde aşağıda listelenenlerin de bulunduğu bir çok fayda sağlanabilir:

Akredite edilmiş bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek ve belgelendirilmek sektör içinde belli bir ayrıcalık sağlar.

Hem üreticiler hem de tedarikçiler için geçerli olan ortak ölçme ve değerlendirme kriterleri, gıda perakendecileri ve tedarik zinciri içindeki diğer organizasyonların değerlendirme yapmasında yardımcı olur.

Standard; kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından bu konulara yönelik başka sertifikasyon hizmeti alınmasına gerek kalmaz.

Yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile belgelendirilen firma sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite, hijyen ve ürün güvenliği sistemi kurmuş olur.

BRC'nin Gelişimi;

  • 1998-BRC Standard denetim standardı olarak yayınlandı.
  • 1999- EN 45004 akrediteli ilk Denetim Kuruşları onayladı.
  • 2000- 2. versiyon Haziranda biraz değiştirilerek yayınlandı.
  • 2000-CIES (Ticaret Odası CIES The Global Food Business Forum) tarafından Global Gıda Güvenliği ile ilgili ilk adım atıldı ve BRC Standardı, IFS Standardı ve HACCP Standardı GFSI Global Food Safety Initiative ile kıyaslandı.
  • 2002- 3. versiyon BRC standardı belgelendirme için yürülüğe girdi.
  • 2003- BRC, GFSI (Global Food Safety Initiative ) tarafından onaylı bir standard olarak kabul etti.

BRCnin başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Biçim ve içerik açısından standart, gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır.

BRC Global Gıda Standardı Sertifikasına sahip olmayı isteyen firmalar; tedarikçi taleplerine uygunluk, gıda güvenliğinin İngiliz tedarikçiler tarafından kabulü, tedarikçi denetim sayısında azalma, ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim, verimli çalışmada gelişim ve rekabetçi pazar yapılanması gibi kazançlar sağlayacaklardır.

BRC Tekirdag,Çorlu

BRC belgesi tekirdağ,çorlu

BRC Standardi trakya,edirme