Gıda Güvenliği(ISO 22000)

HACCP ve ISO 22000 NEDİR?

İngilizce "Hazard Analysis and Critical Control Points" anlamına gelir ve baş harflerinin birleştirilmesi ile HACCP olarak tanımlanır.Türkçe kelime anlamı “Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları” dır.İçerik olarak HACCP Gıdanın amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlandığında ve/veya tüketildiğinde tüketiciye zarar vermeye neden olmayacağı temeline dayalı sistematik bir yaklaşımdır ve 7 temel prensipten oluşmaktadır.

HACCP ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Gelişimi

Genel olarak Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin ülkemizde uygulamaya başlanması Türk Standartları Enstitüsünün Mart 2003 tarihinde “TS 13001 HACCP” standardını yayınlaması ile başlamıştır.Fakat TS 13001 HACCP standardı uluslar arası akreditasyona sahip bir standart değildi.Her ne kadar HACCP Prensiplerini karşılayan bir standart olsa da tanım ve tariflerde karşılaşılan anlam kargaşalığı nedeni ile kuruluşlarda uygulamaya alınması değişik şekillerde olmuştur.Bu da TS 13001 HACCP standardının her firmada standart olarak uygulanmasına bir nevi engel olmuştur. Fakat TS 13001 HACCP standardı ISO 22000:2005 standardına geçiş aşamasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu 2005 yılında (ISO) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardını geliştirmiştir. Türk Standartları Enstitüsü,ISO tarafından yayınlanan ISO 22000:2005 standardını Nisan 2006 tarihinde Türkçeye tercüme ederek “ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ – GIDA ZİNCİRİNDEKİ TÜM KURULUŞLAR İÇİN ŞARTLAR “ adı altında yayınlamıştır. Böylece TS 13001 HACCP standardı yürürlülükten kaldırılmıştır.

ISO 22000 standardı, gıda zincirinde yer alan bir kuruluşta, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına alma yeteneğini göstermek için gerekli olan gıda güvenliği yönetim sistemine ait şartları kapsar.

Bu standardın amacı, küresel düzeyde gıda zinciri içindeki işlerde, gıda güvenliği yönetimi şartlarına uyum sağlamaktır. Bu standard, kuruluşlar tarafından kanunların gerektirdiğinden daha çok, daha odaklanmış,tutarlı ve entegre gıda güvenliği yönetimi sistemi uygulamak isteyenlere yönelik tasarlanmıştır.

Tekirdag,Çorlu