PAS 220 Standardı Nedir?

ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standardının bazı konularda eksik görülen ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Gıda ve İçecek Endüstrisi Konfederasyonun CIAA (The Confederation of Food and Drink Industries) birlikteliğinde dünyanın en büyük gıda üreticilerinin birleşerek hazırlamış olduğu bir standarttır. Dünyada G4 olarak bilinen Nestle, Unilever, Danone ve Kraft sektör devleri birleşerek 2008 yılında ön gereksinim programlarını(ön koşul programlarını) detaylandıran ve her tür firmaya uygulanabilir PAS 220 (Publicly Available Specification) Kamuya açık spesifikasyonları standardını yayınlamıştır.

PAS 220:2008 standardının uluslararası kabul görmüş ISO 22000 standardı ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır. ISO 22000 gıda zincirinde bulunan kuruluşlar için özel gıda güvenliği şartları ortaya koyar. PAS 220:2008 standardı ISO 22000 standardını desteklemek ve ön gereksinim programlarını (ön koşul programlarını) detaylandırmak amacıyla hazırlanmıştır.